Sažetak

Projekt je namijenjen osnaživanju nastavnika, stručnog osoblja te učenicima Prve riječke hrvatske gimnazije kroz razvoj pet novih kurikuluma fakultativne nastave u predmetima biologija, kemija, fizika, matematika i informatika. Projektom će biti obuhvaćene aktivnosti jačanja nastavničkih kompetencija za izradu novih kurikuluma i provedbu novih nastavnih sadržaja te primjenu suvremenih metoda poučavanja i novih tehnologija, te aktivnosti poboljšanja materijalnih uvjeta Gimnazije potrebnih za provedbu novog kurikuluma.

Svrha i opravdanost projekta

Svrha projekta je uspostava materijalnih, ljudskih i programskih uvjeta u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji koji će omogućiti učenicima gimnazije stjecanje dodatnih kompetencija u području prirodnih predmeta (biologije, kemije, fizike), matematike i informatike, a čime će steći bolji temelj za nastavak prema daljnjem, tercijarnom obrazovanju, te posljedično i veću konkurentnost na tržištu rada

Ciljevi projekta

 1. Razvijanje pet kurikuluma fakultativnih predmeta temeljenih na ishodima učenja, usklađenih sa potrebama tržišta rada
 2. Stvanje materijalnih i operativnih uvjeta za provedbu novih STEM fakultativnih predmeta
 3. Podizanje digitalne zrelosti škole

Glavne aktivnosti

Projektom će se razviti 5 novih kurikuluma fakultativne nastave utemeljenih na istraživačkim načelima i metodologiji rada temeljenoj na aktivnom korištenju ICT tehnologije i izrađenim digitalnim sadržajima. Projekt bi imao i funkciju profesionalnog usmjeravanja i razvijao interes za prirodne znanosti i Matematiku te bi omogućio uspostavu učenja na daljinu.
0
mjeseci
Trajanje projekta
0
Kuna
Vrijednost projekta

Nositelji projekta

Jane Sclaunich, ravnateljica

Vedran Vedriš, prof. fizike,
Vlatka Kirinčić, prof. kemije i biologije,
Tamara Široka, prof. informatike,

Anita Grgurić, prof. matematike i informatike,
Ksenija Priselec, prof. biologije

Suradnici na projektu

Sandra Vidović, stručna suradnica na projektu
Sabina Saltović, stručna suradnica na projektu
Zlatka Miculinić – Mance, profesorica matematike
Amira Mahmutović Redžić, profesorica matematike i informatike
Ana – Marija Avdagić, profesorica matematike i informatike
Marina Lorber – Božanić, profesorica kemije
Miljenko Makarun, profesor fizike
Radovan Pucić, profesor biologije

Dosadašnje iskustvo u upravljanju projektima

 • Comenius : projekt “Integrating ICT in Speaking Skills Evaluation”
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (2009.) – natječaj „Otisak srca“
 • Erasmus+ KA1 : projekt „Mobilnost djelatnika PRHG“ (2015.)
 • projekt „Mladi na djelu“ Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s Udrugom RiRock (2015.)
 • Pilot projekt e-škola CarNeta (2016.)

Partneri u Projektu

Sveučilište u Rijeci

Odjel za biotehnologiju
Odjel za matematiku

 • dugogodišnje iskustvo u provedbi projekta
 • tehnička i znanstvena izvrsnost
 • stručnosti kadra
 • sofisticirana laboratorijska oprema

Kontakti

Prva riječka hrvatska gimnazija

Frana Kurelca 1
51000 Rijeka
Tel: 051/339115
Fax: 051/0214538

1.rihrgim@prhg.hr
gimnazija-prva-hrvatska-ri.skole.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Centrala: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301

public.mzos.hr

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Radnička cesta 37b
Zagreb
Telefon: +385 1 62 74 666
Telefaks: +385 1 62 74 606

ured@asoo.hr
www.asoo.hr

Back To Top