Nastavni materijali

29 pro.
2016

Kurikul Fizike

Kurikul fizike fakultativne/izborne nastave nalazi se na poveznici :Kurikulum STEM Interaktiv fizika. Izrađeni digitalni materijali dostupni su učenicima na Na CARNetovom sustavu za učenje na daljinu – “Loomen”.

20 pro.
2016

Kurikul Biologije

Kurikul fakultativne/izborne nastave iz Biologije nalazi se na poveznici :  kurikulum-fakultativne-nastave-biologije. Izrađeni digitalni materijali dostupni su učenicima na CARNetovom sustavu za učenje na daljinu – Loomen.

14 pro.
2016

Kurikul matematike

Kurikul fakultativne/izborne nastave Financijske matematike nalazi se na poveznici : kurikul-financijskamatematika Izrađeni digitalni materijali dostupni su učenicima na CARNetovom sustavu za učenje na daljinu – Loomen

13 pro.
2016

Kurikul kemije

Kurikulum Kemije prehrane nalazi se na poveznici : kurikulum_kemija-prehrane. Izrađeni digitalni materijali dostupni su učenicima na Na CARNetovom sustavu za učenje na daljinu – “Loomen”.

13 pro.
2016

Kurikul informatike

Kurikul informatike fakultativne/izborne nastave nalazi se na poveznici : kurikul_informatika Izrađeni digitalni materijali dostupni su učenicima na Na CARNetovom sustavu za učenje na daljinu – “Loomen”.

Back To Top